Saturday, May 23, 2009

News

Jelajah Pahang 2009


JELAJAH PAHANG TEAM SUKSES YELLOW JERSEY
STAGE 1-AWANA 1st yong li - yellow jersey
STAGE 2- 3rd-nawawi 5-mohd razif
STAGE 3- 2-mohd razif
STAGE 4- OVERALL YELLOW JERSEY - 1-MOHD RAZIF , 2 - Ng Young Li
TEAM TOP 5


More Team News ....